kasa fisklana a działalność nierejesrowana. kiedy trzeba mieć kasę fisklaną prowadząc działalnoość nierejetsrowaną konsultacje online w sprawie działalności nierejetsrowanej

Kiedy trzeba kupić kasę fiskalaną prowadząc działalność nierejestrowaną?