jak rozliczyć działalnośc nierejestrowaną - Dokłądne miejsce na picie gdzie wpisać przychody i koszty z diząłlaności nierejestrowanej. Czy można wspólnie z małżonkiem rozliczyć dzialaność nierejestrowaną. PIT-36 a działalność nierejestrowana. Konsultacje

Zobacz, w którym dokładnie miejscu na picie rozliczyć działalność nierejestrowaną..