Jak poprawnie nazwać firmę?

5 zasad - jak nazwać swoją firmę? wszystko co należy wiedzieć przy otwarciu działalności gospodarczej. Konsultacje dla firm.

Cześć 😊! Witaj w cyklu „Podstawy dla przedsiębiorców”. Z tego artykułu dowiesz się jak nie popełnić błędu przy nazwie firmy – wszystko napiszę jak zawsze prostym językiem!

5 zasad – jak poprawnie nazwać firmę

No dobrze, zacznijmy od najważniejszego czyli kiedy rejestrujesz firmę w CEIDG musisz podać w niej swoje imię i nazwisko. Po prostu musisz 😊!

Alee zachowaj poniższe trzy zasady:

  • Zasada pierwsza – niby prosta, a jednak – podaj je w tej kolejności – IMIĘ, NAZWISKO. ❌ Nie rób tego w odwrotnej kolejności – czyli nigdy nie podawaj pierwszego NAZWISKA, a potem imienia! Dlaczego? Ponieważ jeśli nazywasz się Marek Jurek – to wówczas wiadomo, że MAREK to Twoje imię, a JUREK nazwisko. Lub jeśli masz obco brzmiące nazwisko, na przykład Valentina Rosso – wówczas oczywistym jest, że Valentina to imię, a Rosso to nazwisko 😊
  • Zasada druga – wielkość liter jest dowolna
  • Zasada trzecia – stosuj pisownię taką jak w dowodzie osobistym. I znów ma to szczególne znaczenie w przypadku obcokrajowców – jeśli w dowodzie twoje imię pisze się Valenttina – czyli przez dwa „tt”, to w nazwie firmy również powinno znaleźć się tak zapisane imię
  • Zasada czwarta – ‼️mega ważna‼️ – stosuj odmianę wyłącznie w mianowniku. Czyli nazwa firmy powinna brzmieć „Biuro rachunkowe Henryk Bożętka”, a nie – „Biuro rachunkowe Henryka Bożętki”, ponieważ nie wiadomo będzie kto odpowiada za firmę – Henryk czy Henryka? Ma to znaczenie, prawda 😊?
  • Zasada piąta – ostatnia – rozdziel imię i nazwisko spacją. Również oczywiste, ale zdarzają się błędy w zapisie i wychodzą bzdury.

Oczywiście imię i nazwisko możesz zamieścić w dowolnym miejscu – na początku, lub na końcu nazwy firmy. Zatem poprawna nazwa – to na przykład „Anna Bożętka Garaż Finansowy” lub „Henryk Bożętka Biuro Rachunkowe”.

W dowolnym momencie możesz zmienić nazwę firmy. Nie musisz korygować faktur, ani umów, ponieważ zawierają one Twoje imię i nazwisko i to jest najważniejsze i niezmienne.

Nazwa firmy dla spółki cywilnej

Nie ma przepisów, które regulują to jak powinna nazywać się spółka cywilna. Nie musi ona zawierać nawet imion i nazwisk wspólników. Może, ale nie musi zawierać oznaczenie formy prawnej, czyli „spółka cywilna” lub „s.c.”. Z mojej perspektywy warto dodać informację o tym, że jest to spółka cywilna – będzie łatwiej podczas różnych załtawień. Spólka cywilna może nazywać się na przykład: „Anna i Henryk Bożętka spółka cywilna” lub „A&H s.c.”

Nazwa działalności nierejestrowanej

Nie musisz nadawać nazwy działalności nierejestrowej. Przy wystawianiu faktur swoim klientom, wystarczy, że posłużysz się swoim imieniem i nazwiskiem.

Nazwa firmy w przypadku spółek, które rejestrujesz w KRS-ie

  • w przypadku spółki jawnej – musisz podać nazwisko przynajmniej jednego wspólnika
  • w przypadku spółki partnerskiej – również musi się znaleźć nazwisko przynajmniej jednego wspólnika, a resztę wspólników musisz oznaczyć dopiskiem „i partner” lub „i partnerzy”. Na przykład „Tłumacze przysięgli Nowak i partnerzy”
  • w przypadku spółki komandytowej – musisz podać nazwę komplementariusza – czyli osoby lub firmy, która odpowiada całym majątkiem za zobowiązania spółki. Jeśli komplementariuszem jest inna spółka – podaj jej nazwę. Prawidłowa nazwa spółki komandytowej, to „A. Bożętka spółka komandytowa” lub „H&A spółka z o.o. spółka komandytowa”
  • jeśli prowadzisz spółkę z o.o. – to możesz ją nazwać jak chcesz. Nie ma wymogu, żeby w nazwie pojawiały się nazwiska wspólników etc.
Scroll to Top