HANDEL, BIZNES, FIRMA, VAT, PODATEK, NOWA FIRMA

VAT – czy nie-VAT?

Planujesz otworzyć firmę i zastanawiasz się czy musisz być VATowcem czy też nie? Sprawdź co powinieneś wiedzieć o tym podatku.

 • Co to jest VAT?
 • Być na VAT-cie? Czy nie być?
 • Jakich towarów i usług nie obejmuje zwolnienie?
 • Zwolnienie przedmiotowe

Co to jest VAT?

Jest to podatek pobierany na każdym etapie obrotu towarami lub usługami. Począwszy od produkcji, po magazyn, aż po sprzedaż w sklepie. Dotyczy on także usług, które wytwarzasz. Ten podatek jest doliczany do każdej transakcji.

Bardzo ważne: VAT to nie jest to samo co podatek dochodowy. Podatek dochodowy (jak sama nazwa wskazuje) w uproszczeniu płacony jest od dochodu. VAT płacisz od towarów i usług, jest on już ujęty w cenę tego co kupujesz, lub sprzedajesz.

Jeśli zarejestrujesz się jako płatnik VATu będziesz figurował na Białej liście. Na tej samej liście możesz zweryfikować swoich kontrahentów. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarkę NIP, REGON, numer firmowego konta lub nazwę kontrahenta. Nic trudnego.

Biała lista podatników : Wykazie podatników

Przykład

Jeśli przyjrzysz się tabeli poniżej, zauważysz, że Księgarnia zakupiła 100 książek za 1000 zł i sprzedała je z zyskiem za 2000 zł. Oznacza to, że po sprzedaży Księgarnia musi odprowadzić podatek VAT w wysokości 230 zł. Ponieważ taka jest różnica w tej transakcji między podatkiem należnym, a naliczonym.

ZAKUP – 100 KSIĄŻEKSPRZEDAŻ – 100 KSIĄŻEKRÓŻNICA 
KWOTA1 000,00 zł2 000,00 zł1 000,00 zł
VAT1000*0,23= 2302000*0,23=460460-230=230
Biuro Rachunkowe Księgowość Ruczaj

Ale nie martw się, obliczeniami zajmie się Twoje Biuro Rachunkowe, ważne, żebyś rozumiał mechanizm powstawania podatku od towarów i usług :).

Być na VAT-cie? Czy nie być?

Podatników VAT można podzielić na dwie grupy:

 • Podatnik czynny to ten, który płaci podatek
 • Podatnik zwolniony to ten, który korzysta ze zwolnienia podmiotowego (ze względu na niski limit sprzedaży do 200 tys. zł) lub ze zwolnienia przedmiotowego (dokonuje wyłącznie sprzedaży zwolnionej z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 ustawy.

Zauważ, że w obu przypadkach każdy przedsiębiorca jest podatnikiem VAT, z tą różnicą, że jeden przedsiębiorca go płaci, a drugi jest z niego zwolniony.

Jaka jest różnica między czynnym,a zwolnionym podatnikiem?

 Podatnik VAT czynnyPodatnik VAT zwolniony
Obowiązki– składa deklaracje VAT i JPK_VAT
– prowadzeni ewidencję sprzedaży i zakupów VAT
– płaci VAT
– wystawia faktury VAT
– wystawia faktury na żądanie nabywcy (ze stawką ”zw”, czyli zwolniony)  
Prawa– odlicza od VAT-u należnego VAT naliczony (patrz. tab. wyżej). – dobrowolnie może się zarejestrować jako czynny podatnik VAT
Biuro Rachunkowe Księgowość Ruczaj

Są takie sytuacje, w których musisz być obligatoryjnie czynnym podatnikiem. Dotyczy to takich sytuacji, w których na przykład:

 • przekroczysz limit 200 tys. zł przychodu za ubiegły rok obrotowym
 • sprzedajesz towary, które obligatoryjnie nie podlegają zwolnieniu (poniżej lista)
Jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, na przykład w listopadzie, nie musisz być od razu vatowcem jeśli wartość sprzedaży nie przekroczy proporcjonalnie 200 tys. zł.

Jak to obliczyć?

Jeśli otworzysz działalność 01 listopada, do końca roku pozostanie 60 dni.

Mnożymy: limit 200 000 zł * 60 dni i dzielimy przez ilość dni w roku (365 dni). W wyniku tych obliczeń limit wejścia wynosi dla tego przedsiębiorcy 32 876,71 zł.

Jakich towarów i usług nie obejmuje zwolnienie?

Zwolnienie z VAT podmiotowe nie przysługuje, jeśli między innymi:

 • sprzedajesz:
  • towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy (na przykład metale szlachetne i złom z nich, wyroby jubilerskie)
  • towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej, wyrobów tytoniowych i samochodów osobowych innych niż nowe, zaliczanych, na podstawie przepisów o podatku dochodowym, do środków trwałych podlegających amortyzacji
  • w niektórych przypadkach: budynki, budowle lub ich części
  • tereny budowlane
  • nowe środki transportu
  • przez Internet takie towary jak:
   • preparaty kosmetyczne i toaletowe
   • komputery, wyroby elektroniczne i optyczne
   • urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego
   • maszyny i urządzenia, gdzie indziej niesklasyfikowane
  • hurtowo i detalicznie części do:
   • pojazdów samochodowych
   • motocykli
 • świadczysz usługi:
  • prawnicze
  • w zakresie doradztwa (z wyjątkiem doradztwa rolniczego)
  • jubilerskie
  • ściągania długów, w tym factoringu.
 • nie posiadasz siedziby działalności gospodarczej w Polsce.

Zwolnienie przedmiotowe

Są pewne branż, które są zwolnione z płacenia tego podatku ze względu na przedmiot działalności. O to one:

 • usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – jeśli jesteś lekarzem, lekarzem dentystą,  pielęgniarką, położną lub  psychologiem
 • usługi prywatnego nauczania na poziomie przedszkolnym, podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym – jeśli jesteś nauczycielem
 • usługi nauczania języków obcych
 • usługi finansowe, w tym: zarządzania funduszami inwestycyjnymi; ubezpieczeniowe; w zakresie udzielania poręczeń, gwarancji oraz innych zabezpieczeń transakcji; udzielanie kredytów i pożyczek, których przedmiotem są instrumenty finansowe.

Jeśli będziesz miał jakieś pytania, prosimy skontaktuj się z naszym Biurem Rachunkowym – Księgowość Ruczaj.